Jak sestavit rodinný rozpočet?

Foto doma

Zpřehledněte příjmy a výdaje

Udělejte si na začátku každého měsíce přehled, jaké Vás čekají příjmy a výdaje. Pomůže Vám k tomu rodinný rozpočet, z něhož zjistíte, za co nejvíce utrácíte a na jakých položkách by se dalo ušetřit.

Jak ale takový rozpočet správně sestavit, aby byl efektivní? Víme, jak na to a právě teď Vám to prozradíme!

Krok č. 1 – Sepsání příjmů

Na levou stranu papíru si napište všechny měsíční příjmy, mezi které patří čistá mzda, sociální dávky, důchod, zisk z podnikání nebo příjmy z majetku. Nepravidelné příjmy za poslední čtvrtletí nebo rok přepočítejte na měsíční průměr. Po sečtení všech položek získáte přehled o příjmové stránce rodiny.

Krok č. 2 – Sepsání výdajů

Na pravou stranu papíru si poznamenejte veškeré měsíční výdaje. Sami uvidíte, že sloupec bude podstatně delší. Vždy začínejte s pevnými výdaji, které jsou každý měsíc stejné. Jedná se o náklady na bydlení, telefon, internet nebo splátky půjček. U ostatních výdajů, jako jsou léky, oblečení nebo potraviny je těžší určit přibližnou výdajovou stránku, proto je vhodné jeden běžný měsíc sledovat každou utracenou korunu.

Krok č. 3 – Myslete na spoření

V  rodinném rozpočtu by neměla chybět kolonka „spoření“. Je opravdu důležité odkládat si měsíčně alespoň malou část peněz na mimořádné výdaje. Doporučujeme spořit si minimálně 2 až 4 procenta z čistého příjmu.

Krok č. 4 – Vyhodnocení rozpočtu

Ideální stav nastává, pokud příjmy převyšují výdaje nebo jsou si tyto položky alespoň rovny. Naopak problémem jsou vyšší výdaje než příjmy a je nutné hledat způsoby, jak výdaje snížit. Řešením je také lépe placená práce, brigáda, výměna bytu za menší, nové smlouvy pojistek nebo nakupování pouze potřebných věcí.

Rada na závěr

Nejméně dvakrát do roka rodinný rozpočet aktualizujte a zhodnoťte, zda se Vám podařily seškrtat výdaje a jestli jste dodrželi svá předsevzetí.

Publikováno 30. 5. 2014

Nejnovější články


paní půjčky

Jak hospodařit s financemi?

Stává se Vám, že ke konci měsíce zjistíte, že nevyjdete s penězi. Naučte se hospodařit s financemi a neobávejte se před výplatou otevřít peněženku nebo nahlédnout na bankovní účet. Poradíme Vám, jak na to!

hledání půjček

Kde najít peníze navíc?

Také se vždy pousmějete nad doporučením, abyste si odkládali 20 až 40 % ze svého příjmu na nenadálé výdaje a vytvářeli si finanční rezervu? Kde najít peníze navíc? Poradíme Vám, jak na to!

paní veselá

Jak se zbavit dluhů?

Jak se trvale zbavit svých dluhů a konečně se osvobodit od hrozeb exekuce? Ne vždy je to ale jednoduché, přinášíme Vám na to odpovědi.