Co byste měli vědět o předmanželské smlouvě?

Zvažujete, že s partnerem uzavřete předmanželskou smlouvu? Nejedná se o krok, kdy byste znevažovali důvěru ve vztahu. Chce to však stát nohama pevně na zemi a připustit si, že ani sebepevnější manželství nemusí trvat navždy. Co je dobré vědět o předmanželské smlouvě a kdy je vhodné ji uzavřít?

K čemu slouží předmanželská smlouva?

Předmanželskou smlouvu uzavírají budoucí manželé před sňatkem a nabývá účinnosti okamžikem uzavření sňatku. Předmanželská smlouva pomáhá manželům upravit své majetkové poměry, tedy rozšířit nebo zúžit společné jmění manželů. Do společného jmění patří všechno, co manželé nabydou v době manželství, nikoliv majetek získaný před uzavřením manželství, dědictví či majetek z restituce.

Jaké jsou důvody uzavření předmanželské smlouvy?

předmanželské smlouvě páry přistupují, pokud se chtějí chránit před dluhy a půjčky svého partnera nebo vstupují do několikátého manželství a nechtějí znovu podstupovat vypořádání majetku. Jinak by totiž museli společné jmění dělit na půl. V předmanželské smlouvě mohou určit pravidla správy majetku a formu vypořádání.

Jakým způsobem se ubráníte partnerovým dluhům?

Jestliže jste uzavřeli předmanželskou smlouvu, aby na Vás nepřešly partnerovy dluhy, od roku 2014 musí být taková smlouva sepsaná notářem a zapsaná do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je pod správou notářské komory. Takovou smlouvu pak musí exekutor či soud zohlednit.

Na čem všem se mohou páry domluvit?

Předmanželskou smlouvou se dají upravit práva k nemovitostem i penězům ve výhradním vlastnictví jednoho z partnerů. Smlouvou ale můžete rovněž rozšířit společné jmění a vložit do něj cokoliv, co jste vlastnili již před manželstvím. Můžete se také smluvně dohodnout na tom, že nebudete vytvářet žádné společné jmění. V takovém případě bude společným jměním jen běžné vybavení domácnosti.

Lze uzavřít smlouvu v době trvání manželství?

Smlouvu lze uzavřít nejen před sňatkem, ale i za dobu trvání manželství. Obsah uzavřené smlouvy mohou manželé formou notářského zápisu kdykoliv změnit nebo ji zrušit. Podmínkou je, aby se na tom obě strany dohodly. Za uzavření předmanželské smlouvy u notáře partneři zaplatí částku od 4 do 13 tisíc korun podle hodnoty majetku a náročnosti smlouvy.

Publikováno 22. 11. 2017

Nejnovější články


paní půjčky

Jak hospodařit s financemi?

Stává se Vám, že ke konci měsíce zjistíte, že nevyjdete s penězi. Naučte se hospodařit s financemi a neobávejte se před výplatou otevřít peněženku nebo nahlédnout na bankovní účet. Poradíme Vám, jak na to!

hledání půjček

Kde najít peníze navíc?

Také se vždy pousmějete nad doporučením, abyste si odkládali 20 až 40 % ze svého příjmu na nenadálé výdaje a vytvářeli si finanční rezervu? Kde najít peníze navíc? Poradíme Vám, jak na to!

paní veselá

Jak se zbavit dluhů?

Jak se trvale zbavit svých dluhů a konečně se osvobodit od hrozeb exekuce? Ne vždy je to ale jednoduché, přinášíme Vám na to odpovědi.