Proč uzavřít předmanželskou smlouvu?

Jste šťastně zamilovaní a uvažujete o tom, že svůj svazek stvrdíte oficiálně? Se svatbou je spojeno mnoho radostí, starostí a zařizování, potažmo přemýšlení o budoucnosti. Ve sledu událostí a příprav přijde na řadu i otázka na uzavření předmanželské smlouvy. Neměl by to být krok z vypočítavosti, chce to jen se na věc podívat objektivně a připustit si fakt, že i ta nejzamilovanější manželství mohou mít po čase trhliny a nemusí to být svazek na věky. Proto je dobré pátrat i o informacích o předmanželské smlouvě, k čemu slouží a kdo jí může uzavřít?

Proč uvažovat o předmanželské smlouvě?

Předmanželskou smlouvu mohou uzavřít budoucí manželé. Děje se tak před sňatkem a tato smlouva nabude účinnosti v okamžiku uzavření sňatku. V předmanželské smlouvě se dají předem upravit a zanést majetkové poměry, především co se bude počítat do společného jmění manželů. Obecně se do společného jmění manželů počítá vše, co manžele nabudou během trvání manželství. Nepočítá se majetek, který získali budoucí manželé před uzavřením svazku, dědictví nebo jiný majetek například z restituce.

Důvody pro uzavření předmanželské smlouvy

K uzavření předmanželské smlouvy vede lidi několik okolností. Například pokud vstupují do několikátého manželství a nechtějí opakovaně řešit popřípadné vypořádání majetku, chtějí ochránit svého partnera před dluhy. Manželé se mohou dohodnout v předmanželské smlouvě o pravidlech správy majetku a vypořádání.

Jak se dá ubránit před partnerovými dluhy a půjčky?

Pokud se chcete ubránit před případnými partnerovými dluhy a půjčky je povinnost od roku 2014 uzavřít předmanželskou smlouvu, která musí být sepsána notářem a poté zapsána do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který spravuje notářská komora. V případě vzniklého dluhu pak musí exekutor tuto smlouvu u soudu zohlednit.

Co se dá v předmanželské smlouvě upravit?

Pokud jsou ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů práva k penězům nebo nemovitosti, dají se do předmanželské smlouvy uvést. Dále se smlouvou může rozšířit společné jmění manželů a to díky vložení čehokoliv, co vlastní jeden s manželů, již před oficiálním uzavřením sňatku. Manželé se také mohou dohodnout, že nebudou vytvářet žádné společné jmění. I když přece jen nějaké společné jmění mít budou a to v podobě běžného vybavení domácnosti.

Může se uzavřít smlouva během trvání manželství?

Ano i tato možnost je přípustná. Smlouvu je možné uzavřít nejen před, ale i během trvání manželství. Další varianta je, že ustanovení již uzavřené smlouvy o společném jmění, mohou manželé kdykoliv formou notářského zápisu změnit, anebo ji úplně zrušit za podmínky oboustranného dohody. Notář, který předmanželskou smlouvu uzavírá, si obvykle nechá zaplatit. Částku ovlivňuje náročnost smlouvy a hodnota majetku. Může to být částka v řádech i několika tisíců korun, dle náročnosti zpracování.

Publikováno 8. 12. 2018

Nejnovější články


paní půjčky

Jak hospodařit s financemi?

Stává se Vám, že ke konci měsíce zjistíte, že nevyjdete s penězi. Naučte se hospodařit s financemi a neobávejte se před výplatou otevřít peněženku nebo nahlédnout na bankovní účet. Poradíme Vám, jak na to!

hledání půjček

Kde najít peníze navíc?

Také se vždy pousmějete nad doporučením, abyste si odkládali 20 až 40 % ze svého příjmu na nenadálé výdaje a vytvářeli si finanční rezervu? Kde najít peníze navíc? Poradíme Vám, jak na to!

paní veselá

Jak se zbavit dluhů?

Jak se trvale zbavit svých dluhů a konečně se osvobodit od hrozeb exekuce? Ne vždy je to ale jednoduché, přinášíme Vám na to odpovědi.